Som Formació online

Auditor intern Gestió mediambiental s/ISO 14001:2015

Inici

01

Març

2023

Final

02

Maig

2023

Hores

70

420€
Inscripció

Objectius del curs

  • Ésser capaç de realitzar una auditoria interna conforme als requisits de la Norma ISO 14001:2015.
  • Entendre el concepte d'auditoria, els seus principis i les característiques del treball de l'auditor.
  • Saber interpretar els requisits de la Norma ISO 14001:2015.
  • Saber documentar els resultats de l'auditoria i elaborar els informes pertinents.
  • Capacitar a les persones que reben auditoria per a defensar adequadament el seu sistema de gestió en auditories internes i externes.

Dirigit a

Tècnics, Directors de Qualitat i Responsables de la coordinació dels sistemes de gestió de qualitat en organitzacions, així com membres de l'equip d'auditors interns de qualsevol organització o professionals que desitgin desenvolupar competències específiques en l'àmbit en l’auditoria ambiental. 


Contingut

Introducció al concepte d'auditoria. 

Conceptes claus de la gestió ambiental.

Introducció a la norma ISO 14001:2015.

Estudi de la norma ISO 14001:2015. 

Planificació de l'auditoria.

Execució de l'auditoria.

Elaborant l'informe d'auditoria.

Seguiment i tancament de l'auditoria.

Perfil de l'auditor. (El curs es desenvolupa amb el mètode del Cas.) 

 

Aquest curs no és bonificable per la Fundació Estatal per a la formació en l'ocupació.


Perfil dels ponents

El curs serà tutoritzat per un Auditor Cap de Sistemes de Gestió Ambiental.


Inici

01

Març

2023

Final

02

Maig

2023

Hores

70

420 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

938724222

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar


Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 938724222

Email: jmonge@cambramanresa.org